Portofoliu

În prezent, am finalizat alături de echipa noastră de specialiști peste 80 de prioecte cu succes

Puteți vizualiza detalii despre proiectele noastre și stadiul acestora în lista de mai jos

SAU

Puteți descărca fișierul PDF

Scopul si localizarea proiectului:„Modernizare drum comunal în satul Costisa, comuna Frătăuții Noi, judetul Suceava ”
Beneficiar:Comuna Frătăuții Noi
Rezultatele proiectului:Modernizare drum comunal în satul Costisa, comuna Frătăuții Noi, judetul Suceava
Costul proiectului:Total eligibil 324.139,50 RON, nerambursabil 291.725,51 RON
Finantatorii proiectului:Agentia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
Stadiul proiectului:Proiect în derulare
Scopul si localizarea proiectului:„Punerea în valoare a patrimoniului cultural prin consolidarea și conservarea bisericii Sf. Ioan Botezatorul din cadrul ansamblului Manastirii Văratec ”
Beneficiar:SFANTA MANASTIRE VARATEC
Rezultatele proiectului:Punerea în valoare a patrimoniului cultural prin consolidarea și conservarea bisericii Sf. Ioan Botezatorul din cadrul ansamblului Manastirii Văratec
Costul proiectului:Total eligibil 6.101.113,44 RON, nerambursabil 5.185.946,42 RON
Finantatorii proiectului:Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
Stadiul proiectului:Proiect în derulare
Scopul si localizarea proiectului:„Consolidarea, restaurarea și valorificarea turistică a bisericii Schimbarea la Față, sat Văratec, com. Agapia”
Beneficiar:SFANTA MANASTIRE VARATEC
Rezultatele proiectului:Consolidarea, restaurarea și valorificarea turistică a bisericii Schimbarea la Față, sat Văratec, com. Agapia
Costul proiectului:Total eligibil 4.789.530,96 RON, nerambursabil 4.693.740,34 RON
Finantatorii proiectului:Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
Stadiul proiectului:Proiect în derulare
Scopul si localizarea proiectului:„Achiziţie de utilaje și abordare inovativă a producției la SC INTERNATIONAL TYRES SRL ”
Beneficiar:S.C INTERNATIONAL TYRES S.R.L.
Rezultatele proiectului:Achiziţie de echipamente tehnologice
Costul proiectului:Total eligibil 7.309.652,00 RON, nerambursabil 4.473.713,10 RON
Finantatorii proiectului:Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
Stadiul proiectului:Proiect în derulare
Scopul si localizarea proiectului:„Achizitie echipamente în vederea dezvoltării activității de editare a SC TIPOART SRL ”
Beneficiar:S.C TIPOART S.R.L.
Rezultatele proiectului:Achiziţie de echipamente tehnologice
Costul proiectului:Total eligibil 663.897,74 RON, nerambursabil 597.507,74 RON
Finantatorii proiectului:Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:„Înființare laborator de tehnica dentară la SC PÂRÂUL FLOAREI SRL ”
Beneficiar:S.C PÂRÂUL FLOAREI S.R.L.
Rezultatele proiectului:Achiziţie de echipamente medicale specializate
Costul proiectului:Total eligibil 866.768,63 RON, nerambursabil 693.414,89 RON
Finantatorii proiectului:Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:„Dezvoltarea activității de arhitectură a SC ARHIDESIGN CENTER SRL”
Beneficiar:S.C ARHIDESIGN CENTER S.R.L.
Rezultatele proiectului:Achiziţie de echipamente hardware si licențe
Costul proiectului:Total eligibil 186.914,89 RON, nerambursabil 158.410,36 RON
Finantatorii proiectului:Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
Stadiul proiectului:Proiect în derulare
Scopul si localizarea proiectului:„Dezvoltare portal web la SC IMA SOLUTIONS SRL”
Beneficiar:S.C IMA SOLUTIONS S.R.L.
Rezultatele proiectului:Achiziţie de echipamente hardware si software
Costul proiectului:Total eligibil 741.660,95 RON, nerambursabil 667.494,85 RON
Finantatorii proiectului:Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
Stadiul proiectului:Proiect în derulare
Scopul si localizarea proiectului:„Extinderea și modernizarea cabinetului de oftalmologie SC PRAXIOPTIC SRL ”
Beneficiar:S.C PRAXIOPTIC S.R.L.
Rezultatele proiectului:Achiziţie de echipamente medicale specializate pentru oftalmologie
Costul proiectului:Total eligibil 3.804.173,00 RON, nerambursabil 2.718.819,30 RON
Finantatorii proiectului:Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
Stadiul proiectului:Proiect în derulare
Scopul si localizarea proiectului:„CONSTRUIRE CLINICA STOMATOLOGIE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE/RACORDURI LA UTILITATI TEHNICO EDILITARE, ORGANIZARE DE SANTIER”
Beneficiar:S.C. BILIUTA SERV S.R.L.
Rezultatele proiectului:Construire clinica stomatologie, achiziţie de echipamente medicale specializate
Costul proiectului:Total eligibil 3.134.614,32 RON, nerambursabil 2.262.657,31 RON
Finantatorii proiectului:Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
Stadiul proiectului:Proiect în derulare
Scopul si localizarea proiectului:„ Creșterea capacității de producție a tipografiei SC TIPOGRAFIA CELESTIN SRL ”
Beneficiar:S.C TIPOGRAFIA CELESTIN S.R.L.
Rezultatele proiectului:Achiziţie de echipamente specializate
Costul proiectului:Total eligibil 3.380.308,56 RON, nerambursabil 2.403.044,92 RON
Finantatorii proiectului:Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
Stadiul proiectului:Proiect în derulare
Scopul si localizarea proiectului:„Înființare laborator de imagistică și radiologie în municipiul Rădăuți, de către SC DORNA MEDICAL SRL ”
Beneficiar:S.C DORNA MEDICAL S.R.L.
Rezultatele proiectului:Achiziţie de echipamente medicale performante
Costul proiectului:Total eligibil 6.889.892,94 RON, nerambursabil 4.235.486,19 RON
Finantatorii proiectului:Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
Stadiul proiectului:Proiect în derulare
Scopul si localizarea proiectului:„ Extindere unitate de productie la SC FLORENTINII SRL ”
Beneficiar:S.C FLORENTINII S.R.L.
Rezultatele proiectului:Achiziţie de echipamente specializate in fabricarea de încălțămintei
Costul proiectului:Total eligibil 1.292.263,00 RON, nerambursabil 922.378,50 RON
Finantatorii proiectului:Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
Stadiul proiectului:Proiect în derulare
Scopul si localizarea proiectului:„Dezvoltare activitate nouă la SC GEO-PROB-RPD SRL ”
Beneficiar:S.C GEO-PROB-RPD S.R.L.
Rezultatele proiectului:Achiziţie de utilaje de foraj
Costul proiectului:Total eligibil 993.097,84 RON, nerambursabil 893.787,84 RON
Finantatorii proiectului:Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
Stadiul proiectului:Proiect în derulare
Scopul si localizarea proiectului:„Modernizarea centrului de imagistică la SC BETHESDA SRL ”
Beneficiar:S.C BETHESDA S.R.L.
Rezultatele proiectului:Achiziţie de echipamente medicale performante
Costul proiectului:Total eligibil 7.267.739,36 RON, nerambursabil 4.460.421,51 RON
Finantatorii proiectului:Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
Stadiul proiectului:Proiect în derulare
Scopul si localizarea proiectului:„Modernizarea și extinderea activității societății și crearea unei noi unități de producție prin schimbarea de destinație a unei clădiri existente”
Beneficiar:S.C. MODA MISS S.R.L.
Rezultatele proiectului:Modernizarea și extinderea activității societății și crearea unei noi unități de producție
Costul proiectului:Total eligibil 1.392.524,35, nerambursabil 838.299,65 RON
Finantatorii proiectului:Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:„Achiziţii mijloace fixe pentru creşterea competitivităţii la SC CONSPROIECT M SRL”
Beneficiar:S.C. CONSPROIECT M S.R.L.
Rezultatele proiectului:Achiziţie de utilaje pentru construcţii
Costul proiectului:Total eligibil 10.105.830,26, nerambursabil 6.063.498,15 RON
Finantatorii proiectului:Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:„Achiziţii mijloace fixe pentru creşterea competitivităţii la SC EKY SAM SRL ”
Beneficiar:S.C. EKY SAM S.R.L.
Rezultatele proiectului:Achiziţie de utilaje pentru construcţii
Costul proiectului:Total eligibil 10.497.741,91 RON, nerambursabil 6.298.645,15 RON
Finantatorii proiectului:Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:„Achiziţii mijloace fixe pentru creşterea competitivităţii la S.C. Univega Construct S.R.L.” – Rădăuţi
Beneficiar:S.C. UNIVEGA CONTRUCT S.R.L.
Rezultatele proiectului:Achiziţie de utilaje pentru construcţii
Costul proiectului:Total eligibil 6.572.699,59 RON, nerambursabil 4.600.889,72 RON
Finantatorii proiectului:Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:„Centru de consultanţă rurală şi promovarea meşteşugurilor” – Şcheia
Beneficiar:S.C. VISIONDEL CONSULTING S.R.L.
Rezultatele proiectului:Înfiinţare centru de consultanţă
Costul proiectului:Total eligibil 1.207.929 RON, nerambursabil 845.550 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT M312
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:„Achiziţie de utilaje pentru construcţii la S.C. Omniutil S.R.L., comuna Brăeşti, judeţul Botoşani” – Brăeşti
Beneficiar:S.C. OMNIUTIL S.R.L.
Rezultatele proiectului:Achiziţie utilaje pentru construcţii
Costul proiectului:Total eligibil 1.238.666 RON, nerambursabil 844.100 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT M312
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:„Înfiinţare televiziune rurală, comuna Şcheia, judeţul Suceava” – Şcheia
Beneficiar:S.C. OPTIC MEDIA TV S.R.L.
Rezultatele proiectului:Înfiinţare televiziune rurală
Costul proiectului:Total eligibil 1.012.495 RON, nerambursabil 843.407 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT M312
Stadiul proiectului:Proiect contractat
Scopul si localizarea proiectului:„Achiziţionare de utilaje la S.C. Geofor Tehnic S.R.L.” – Rădăuţi
Beneficiar:S.C. GEOFOR TEHNIC S.R.L.
Rezultatele proiectului:Achiziţie instalaţii de foraj hidrauluică;
Costul proiectului:Total eligibil 905.690 RON, nerambursabil 840.000 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST D.M.I. 4.3
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Achiziţie instalaţie de foraj hidraulică, echipamente pentru foraj şi echipamente pentru geotehnie în scopul dezvoltării durabile a economiei din spaţiul rural în judeţul Suceava – Grăniceşti
Beneficiar:S.C. DAMIFOR TEHNIC S.R.L.
Rezultatele proiectului:Achiziţie instalaţie de foraj hidrauluică;
Costul proiectului:Total eligibil 971.800 RON, nerambursabil 680.260 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT M312
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:„Modernizare drumuri comunale, alimentare cu apă, canalizare cu staţie de epurare, modernizare cămin cultural, prima înfiinţare şi dotare centru de asistenţă după programul şcolar tip „after school” în comuna Boroaia, judeţul Suceava”
Beneficiar:COMUNA BOROAIA
Rezultatele proiectului:Sistem de alimentare cu apă
Infiinţarea unei reţele publice de canalizare şi staţie de epurare a apei uzate în comuna Boroaia;
Reabilitarea căminului cultural din localitatea Boroaia
Modernizarea drumurilor comunale în localitatea Boroaia este necesara in scopul asigurarii unor conditii normale de confort si de siguranta a circulatiei ;
Costul proiectului:Total eligibil 10.586.831 RON, nerambursabil 10.586.831 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:„Reabilitare drumuri comunale şi săteşti în intravilanul şi extravilanul Conceşti, sistem centralizat de canalizare menajeră şi staţie de epurare, reabilitare cămin cultural centru de zi pentru copii „after school” în comuna Conceşti judeţul Botoşani”
Beneficiar:COMUNA CONCEŞTI
Rezultatele proiectului:Infiinţarea unei reţele publice de canalizare şi staţie de epurare a apei uzate în comuna Conceşti;
Reabilitarea căminului cultural din localitatea Conceşti
Modernizarea drumurilor comunale în localitatea Conceşti este necesara in scopul asigurarii unor conditii normale de confort si de siguranta a circulatiei ;
Costul proiectului:Total eligibil 10.600.920 RON, nerambursabil 10.600.920 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:“Modernizare drumuri comunale, alimentare cu apa, retele de canalizare, modernizare cămin cultural, prima înfiinţare şi dotare centru de asistenţă după programul tip „after school” în comuna Burla, judeţul Suceava”
Beneficiar:COMUNA BURLA
Rezultatele proiectului:Sistem alimentare cu apă
Infiinţarea unei reţele publice de canalizare şi staţie de epurare a apei uzate în comuna Burla;
Modernizare căminului cultural din localitatea Burla
Modernizarea drumurilor comunale în localitatea Burla este necesara in scopul asigurarii unor conditii normale de confort si de siguranta a circulatiei ;
Costul proiectului:Total eligibil 10.618.555 RON, nerambursabil 10.618.555 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:“Modernizare drumuri comunale, alimentare cu apa, retele de canalizare, modernizare cămin cultural, prima înfiinţare şi dotare centru de asistenţă după programul tip „after school în comuna Volovăţ, judeţul Suceava””
Beneficiar:COMUNA VOLOVAŢ
Rezultatele proiectului:Sistem alimentare cu apă
Infiinţarea unei reţele publice de canalizare în comuna Volovăţ;
Reabilitarea căminului cultural din comuna Volovăţ
Modernizarea drumurilor comunale în comuna Volovăţ este necesara in scopul asigurarii unor conditii normale de confort si de siguranta a circulatiei ;
Costul proiectului:Total eligibil 7.359.648 RON, nerambursabil 7.359.648 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:“Modernizare drumuri comunale, înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare cu staţii de epurare, reabilitare cămun cultural grădiniţa cu trei grupe în comuna Cordăreni judeţul Botoşani”
Beneficiar:COMUNA CORDĂRENI
Rezultatele proiectului:Sistem alimentare cu apă
Infiinţarea unei reţele publice de canalizare în comuna Cordăreni;
Reabilitarea căminului cultural din comuna Cordăreni
Modernizarea drumurilor comunale în comuna Cordăreni este necesara in scopul asigurarii unor conditii normale de confort si de siguranta a circulatiei ;
Costul proiectului:Total eligibil 10.387.653 RON, nerambursabil 10.387.653 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Înfiinţarea unei sectii de productie apartinand centrului de colectare – prelucrare a laptelui, situate in localitatea Bosanci, judetul Suceava are rol in valorificarea potentialului productiv si calitativ a laptelui, prin obtinerea unei game de produse lactate în conformitate cu normele UE.
Beneficiar:S.C. GAPALACT S.R.L.
Rezultatele proiectului:Înfiinţare spatii de productie, depozitare şi circulatie, a instalatiilor aferente constructiilor
Elaborarea de noi sortimente de branzeturi, control tehnic a calitatii in cadrul unui laborator propriu, conform normelor UE
Costul proiectului:Total eligibil 2.625.000, nerambursabil 1.312.500 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA SAPARD
Stadiul proiectului:Întocmit studiu de fezabilitate, plan de afaceri, obţinut finanţare
Scopul si localizarea proiectului:Recompartimentarea unei clădiri în vederea transformării în pensiune turistică în mediul rural în localitatea Suceviţa, judeţul Suceava
Beneficiar:S.C. EUROSTIL S.R.L.
Rezultatele proiectului:Pensiunea va avea 10 camere care cuprind 20 locuri de cazare, sală de mese, precum şi dotări pentru activităţi recreaţionale
Costul proiectului:Total eligibil: 774.280 RON, nerambursabil 372.140 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect aprobat
Scopul si localizarea proiectului:Înfiinţarea unei sectii de productie apartinand centrului de colectare – prelucrare a laptelui, situate in localitatea Bosanci, judetul Suceava are rol in valorificarea potentialului productiv si calitativ a laptelui, prin obtinerea unei game de produse lactate în conformitate cu normele UE.
Beneficiar:S.C. MARTIN”S EUROPEAN FOODS PRODUCTS COM IMPEX S.R.L.
Rezultatele proiectului:Înfiinţare spatii de productie, depozitare şi circulatie, a instalatiilor aferente constructiilor
Elaborarea de noi sortimente de branzeturi, control tehnic a calitatii in cadrul unui laborator propriu, conform normelor UE
Costul proiectului:Total eligibil 1.332.000 RON, nerambursabil 666.000 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Modernizarea gaterului din localitatea Mălini prin achiziţie de noi utilaje
Beneficiar:S.C. NORGAT S.R.L.
Rezultatele proiectului:achiziţii de utilaje pentru debitare lemn
creşterea capacităţii de producţie
creşterea competitivităţii economice
Costul proiectului:Total eligibil 431.482 RON, nerambursabil 215.741 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
Stadiul proiectului:Proiect contractat
Scopul si localizarea proiectului:Recompartimentarea unei clădiri în vederea transformării în pensiune turistică în mediul rural în localitatea Podu Coşnei, judeţul Suceava
Beneficiar:S.C. AGRIECOTOUR S.R.L.
Rezultatele proiectului:Pensiunea va avea 10 camere care cuprind 20 locuri de cazare, sală de mese, precum şi dotări pentru activităţi recreaţionale (piscină, teren de sport, biciclete pentru cicloturism, mijloace de transport tradiţionale)
Costul proiectului:Total eligibil: 1.425.344 RON, nerambursabil 712.672 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
Stadiul proiectului:Proiect contractat
Scopul si localizarea proiectului:Construirea unei pensiuni turistice în mediul rural în localitatea Dorna Arini, judeţul Suceava
Beneficiar:S.C. REM SAMSON FAMILY S.R.L.
Rezultatele proiectului:Pensiunea va avea 10 camere care cuprind 20 locuri de cazare, sală de mese, precum şi dotări pentru activităţi recreaţionale
Costul proiectului:Total eligibil: 1.460.881 RON, nerambursabil 730.440 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
Stadiul proiectului:Proiect eligibil
Scopul si localizarea proiectului:Modernizare durmuri comunale, Alimentare cu apă în sistem centralizat, Organizarea Festivalului BAIA – FILE DE ISTORIE, Extindere reţea canalizare în comuna Baia, judeţul Suceava
Beneficiar:CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BAIA
Rezultatele proiectului:Extinderea reţelei publice de canalizare şi staţie de epurare a apei uzate în comuna Baia;
Organizarea Festivalului FILE DE ISTORIE, festival cu tradiţie în comuna Baia
Modernizarea drumurilor comunale în localitatea Baia este necesara in scopul asigurarii unor conditii normale de confort si de siguranta a circulatiei ;
Costul proiectului:Total eligibil 9.621.901 RON, nerambursabil 9.621.901 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Construcţie clădire pentru remiză utilaje a fermei vegetale în localitatea Brăeşti, judeţul Botoşani
Beneficiar:S.C. AGRICONSULT S.R.L.
Rezultatele proiectului:achiziţii de utilaje pentru producţia vegetală
construcţie clădire pentru remiză utilaje
creşterea competitivităţii economice
Costul proiectului:Total eligibil 2.042.105 RON, nerambursabil 1.123.157 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Modernizarea depozitului de cartofi din localitatea Milişăuţi
Beneficiar:P.F.A. CALINCIUC TRAIAN
Rezultatele proiectului:achiziţii de utilaje pentru condiţionare – ambalare cartofi
creşterea capacităţii de producţie
creşterea competitivităţii economice
Costul proiectului:Total eligibil 1.798.779 RON, nerambursabil 899.389 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Educarea şi constientizarea publicului cu privire la necesitatea protecţiei mediului înconjurător
Beneficiar:SOCIETATEA DE AJUTOR CREŞTIN DORCA
Rezultatele proiectului:Organizarea de programe de formare a grupului ţintă de elevi
Participarea la excursii
Organizarea unei ecotabere
Realizarea de afişe, bannere şi pliante pentru promovarea proiectului
Costul proiectului:Total eligibil 269.548 RON, nerambursabil 238.680 RON
Finantatorii proiectului:ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
Stadiul proiectului:Proiect eligibil
Scopul si localizarea proiectului:Modernizarea gaterului din localitatea Cajvana prin achiziţie de noi utilaje
Beneficiar:S.C. GVC COMPUTERS S.R.L.
Rezultatele proiectului:achiziţii de utilaje pentru debitare lemn
creşterea capacităţii de producţie
creşterea competitivităţii economice
Costul proiectului:Total eligibil 1.422.181 RON, nerambursabil 711.090 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
Stadiul proiectului:Proiect eligibil
Scopul si localizarea proiectului:Modernizarea brutăriei prin achiziţie de noi utilaje
Beneficiar:Modernizarea brutăriei prin achiziţie de noi utilaje
Rezultatele proiectului:achiziţii de utilaje pentru panificaţie
creşterea capacităţii de producţie
creşterea competitivităţii economice
Costul proiectului:Total eligibil 421.513 RON, nerambursabil 210.756 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
Stadiul proiectului:Obţinut finanţare
Scopul si localizarea proiectului:Modernizare drumuri comunale în comuna Fântâna Mare, Reţea canalizare ape uzate menajere şi staţie de epurare în sistem centralizat şi extindere reţea de apă în satul Spătăreşti, comuna Fântâna Mare, judeţul Suceava şi Reabilitare Cămin cultural în satul Cotu Băii, comuna Fântâna mare, judeţul Suceava
Beneficiar:CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FÂNTÂNA MARE
Rezultatele proiectului:Infiinţarea unei reţele publice de canalizare şi staţie de epurare în comuna Fântâna Mare a apei uzate;
Reabilitarea căminului cultural din localitatea Cotu Băii, comuna Fântâna MareModernizarea drumurilor comunale in localitatea Fântâna Mare este necesara in scopul asigurarii unor conditii normale de confort si de siguranta a circulatiei ;
Costul proiectului:Total eligibil 9.169.583 RON, nerambursabil 9.169.583 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Modernizarea sectiei de productie apartinand centrului de colectare – prelucrare a laptelui, situate in localitatea Gălăneşti, judetul Suceava are rol in valorificarea potentialului productiv si calitativ a laptelui, prin obtinerea unei game de produse lactate în conformitate cu normele UE.
Beneficiar:S.C. AIDA S.R.L.
Rezultatele proiectului:Modernizarea spatiilor de productie, depozitare şi circulatie, a instalatiilor aferente constructiilor
Elaborarea de noi sortimente de branzeturi, control tehnic a calitatii in cadrul unui laborator propriu, conform normelor UE
Costul proiectului:Total eligibil 4.305.863 RON, nerambursabil 2.152.931 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect aprobat
Scopul si localizarea proiectului:Înfiinţare eurofermă pentru vaci cu lapte situată în localitatea Dolhasca, judetul Suceava are rol în valorificarea potenţialului productiv şi calitativ a animalelor, în conformitate cu normele UE.
Achiziţia de dotări specifice
Beneficiar:S.C. INTERAGRO S.R.L.
Rezultatele proiectului:Creşterea competitivităţii economice
Eficientizarea activităţilor agricole
Creşterea valorii adăugate a produselor
Costul proiectului:Total eligibil 1.310.346 RON, nerambursabil 655.173 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect eligibil, obtinut finantarea
Scopul si localizarea proiectului:Achiziţia de utilaje agricole la ferma de producţie vegetală situată în localitatea Mihălăşeni, judetul Botoşani are rol în valorificarea potentialului productiv şi calitativ a produselor agricole, în conformitate cu normele UE.
Beneficiar:S.C. ANDIMIR TOP S.R.L.
Rezultatele proiectului:Creşterea competitivităţii economice
Eficientizarea activităţilor agricole
Creşterea valorii adăugate a produselor
Costul proiectului:Total eligibil 1.763.325 RON, nerambursabil 881.662 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:construirea unei pensiuni turistice în localitatea Dărmăneşti, judeţul Suceava
Beneficiar:S.C. SUFYROSE S.R.L.
Rezultatele proiectului:realizarea lucrărilor de modernizare şi reparaţii în cabana turistica 3 stele cu o capacitate de 4 camere
Costul proiectului:Total eligibil 704.000 RON, nerambursabil 352.000 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Achiziţia de utilaje agricole la ferma de producţie vegetală situată în localitatea Zvoriştea, judetul Suceava are rol în valorificarea potenţialului productiv şi calitativ a produselor agricole, în conformitate cu normele UE.
Beneficiar:S.C. AGROMEC ZVORIŞTEA S.R.L.
Rezultatele proiectului:Creşterea competitivităţii economice
Eficientizarea activităţilor agricole
Creşterea valorii adăugate a produselor
Costul proiectului:Total eligibil 533.163 RON, nerambursabil 266.581 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Achiziţia de utilaje agricole la ferma de producţie vegetală situată în localitatea Dersca, judetul Botoşani are rol în valorificarea potentialului productiv şi calitativ a produselor agricole, în conformitate cu normele UE.
Beneficiar:P.F. DUMBRAVĂ IONEL
Rezultatele proiectului:Creşterea competitivităţii economice
Eficientizarea activităţilor agricole
Creşterea valorii adăugate a produselor
Costul proiectului:Total eligibil 85.285, nerambursabil 46.905 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Achiziţia de utilaje agricole la ferma de producţie vegetală situată în localitatea Siret, judetul Suceava are rol în valorificarea potentialului productiv şi calitativ a produselor agricole, în conformitate cu normele UE.
Beneficiar:P.F.A. UNGUREANU DUMITRU
Rezultatele proiectului:Creşterea competitivităţii economice
Eficientizarea activităţilor agricole
Creşterea valorii adăugate a produselor
Costul proiectului:Total eligibil 355.442, nerambursabil 177.721 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Achiziţia de utilaje agricole la ferma de producţie vegetală situată în localitatea Milişăuţi, judetul Suceava are rol în valorificarea potentialului productiv şi calitativ a produselor agricole, în conformitate cu normele UE.
Beneficiar:P.F.A. CALINCIUC TRAIAN
Rezultatele proiectului:Creşterea competitivităţii economice
Eficientizarea activităţilor agricole
Creşterea valorii adăugate a produselor
Costul proiectului:Total eligibil 330.474, nerambursabil 165.237 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Modernizarea sectiei de productie aparţinând centrului de colectare – prelucrare a laptelui, situate in comuna Panaci, judetul Suceava are rol in valorificarea potentialului productiv si calitativ a laptelui, prin obtinerea unei game de produse lactate in conformitate cu normele UE.
Beneficiar:S.C. CAMY LACT S.R.L.
Rezultatele proiectului:Modernizarea spatiilor de productie, depozitare si circulatie, a instalatiilor aferente constructiilor
Elaborarea de noi sortimente de branzeturi, control tehnic a calitatii in cadrul unui laborator propriu, conform normelor UE.
Costul proiectului:Total eligibil 2.113.851 RON, nerambursabil 1.056.925
Finantatorii proiectului:Agentia SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Extinderea şi modernizare fabricii de prelucrare a cărnii pentru alinierea la cerinţele Uniunii Europene în ceea ce priveşte reglementările sanitar-veterinare aplicate în industria alimentară, în localitatea Răchiţi, judeţul Botoşani
Beneficiar:S.C. IMPEX DONA S.R.L.
Rezultatele proiectului:construirea unei secţii de preparate din carne;
fabricarea unor produse de calitate superioară ;
creşterea potenţialului productiv şi calitativ;
dezvoltarea activităţii economice şi comerciale;
Costul proiectului:Total eligibil 9.781.109 RON, nerambursabil 4.890.554 RON
Finantatorii proiectului:Agenţia SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect eligibil, obtinut finantare
Scopul si localizarea proiectului:Achiziţia de utilaje agricole la ferma de producţie vegetală situată în localitatea Cucorani, judetul Botoşani are rol în valorificarea potentialului productiv şi calitativ a produselor agricole, în conformitate cu normele UE.
Beneficiar:P.F.A. BACIU DUMITRU LUCIAN
Rezultatele proiectului:Creşterea competitivităţii economice
Eficientizarea activităţilor agricole
Creşterea valorii adăugate a produselor
Costul proiectului:Total eligibil 341.010, nerambursabil 187.555 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Achiziţia de utilaje agricole la ferma de producţie vegetală situată în localitatea Cucorani, judetul Botoşani are rol în valorificarea potentialului productiv şi calitativ a produselor agricole, în conformitate cu normele UE.
Beneficiar:S.C. PAG JUNIOR S.R.L.
Rezultatele proiectului:Creşterea competitivităţii economice
Eficientizarea activităţilor agricole
Creşterea valorii adăugate a produselor
Costul proiectului:Total eligibil 315.862 RON, nerambursabil 157.931 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Modernizarea unei mori pentru procesarea primară a cerealelor, cu achiziţie de utilaje necesare procesării.
Beneficiar:S.C. PAG JUNIOR S.R.L.
Rezultatele proiectului:Creşterea competitivităţii economice
Eficientizarea activităţilor agricole
Creşterea valorii adăugate a produselor
Costul proiectului:Total eligibil 334.750 RON, nerambursabil 167.375 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Achiziţia de utilaje agricole la ferma de producţie vegetală situată în localitatea Aurel Vlaicu, judetul Botoşani are rol în valorificarea potentialului productiv şi calitativ a produselor agricole, în conformitate cu normele UE.
Beneficiar:A.F. ABABEI GHIORGHE
Rezultatele proiectului:Creşterea competitivităţii economice
Eficientizarea activităţilor agricole
Creşterea valorii adăugate a produselor
Costul proiectului:Total eligibil 804.632 RON, nerambursabil 402.316 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Achiziţia de utilaje agricole la ferma de producţie vegetală situată în localitatea Mihălăşeni, judetul Botoşani are rol în valorificarea potentialului productiv si calitativ a produselor agricole, în conformitate cu normele UE.
Beneficiar:S.C. STOENEASA S.R.L.
Rezultatele proiectului:Creşterea competitivităţii economice
Eficientizarea activităţilor agricole
Creşterea valorii adăugate a produselor
Costul proiectului:Total eligibil 311.160 RON, nerambursabil 155.580 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Implementarea bazei de mecanizare aparţinând fermei de producţie vegetală situată în localitatea Rădăuţi Prut, judetul Botoşani are rol în valorificarea potentialului productiv si calitativ a produselor agricole, în conformitate cu normele UE.
Achiziţia de utilaje agricole
Beneficiar:S.C. NICVITIB S.R.L.
Rezultatele proiectului:Creşterea competitivităţii economice
Eficientizarea activităţilor agricole
Creşterea valorii adăugate a produselor
Costul proiectului:Total eligibil 1.052.058 RON, nerambursabil 526.029 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Implementarea bazei de mecanizare aparţinând fermei de producţie vegetală situată în localitatea Conceşti, judetul Botoşani are rol în valorificarea potentialului productiv si calitativ a produselor agricole, în conformitate cu normele UE.
Achiziţia de utilaje agricole
Beneficiar:S.C. DELMAD – CRYS AGRICOL S.R.L.
Rezultatele proiectului:Creşterea competitivităţii economice
Eficientizarea activităţilor agricole
Creşterea valorii adăugate a produselor
Costul proiectului:Total eligibil 1.757.767 RON, nerambursabil 878.883 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Modernizarea bazei de mecanizare aparţinând fermei de producţie vegetală situată în localitatea Dorohoi, judetul Botoşani are rol în valorificarea potentialului productiv si calitativ a produselor agricole, în conformitate cu normele UE.
Achiziţia de utilaje agricole
Beneficiar:S.C. LIV AGRO GRUP S.R.L.
Rezultatele proiectului:Creşterea competitivităţii economice
Eficientizarea activităţilor agricole
Creşterea valorii adăugate a produselor
Costul proiectului:Total eligibil 7.462.000 RON, nerambursabil 3.731.000 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
Stadiul proiectului:Obţinut finanţare, proiect în derulare
Scopul si localizarea proiectului:Modernizarea bazei de mecanizare aparţinând fermei de producţie vegetală situată în localitatea Păltiniş, judetul Botoşani are rol in valorificarea potentialului productiv si calitativ a produselor agricole, în conformitate cu normele UE.
Achiziţia de utilaje agricole
Beneficiar:P.F.A. ANDRUŞCĂ ŞTEFAN
Rezultatele proiectului:Creşterea competitivităţii economice
Eficientizarea activităţilor agricole
Creşterea valorii adăugate a produselor
Costul proiectului:Total eligibil 899.226 RON, nerambursabil 449.613 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Modernizarea sectiei de productie apartinand centrului de colectare – prelucrare a laptelui, situate in localitatea Suceava, judetul Suceava are rol in valorificarea potentialului productiv si calitativ a laptelui, prin obtinerea unei game de produse lactate in conformitate cu normele UE.
Beneficiar:S.C. COZA – RUX S.R.L.
Rezultatele proiectului:Modernizarea spatiilor de productie, depozitare si circulatie, a instalatiilor aferente constructiilor
Elaborarea de noi sortimente de branzeturi, control tehnic a calitatii in cadrul unui laborator propriu, conform normelor UE
Costul proiectului:Total eligibil 683.731 RON, nerambursabil 273.492,4 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA SAPARD
Stadiul proiectului:Întocmire studiu de fezabilitate, plan de afaceri, obţinut finanţare
Scopul si localizarea proiectului:Construirea unei pensiuni in mediul rural in localitatea Suceviţa, judeţul Suceava
Beneficiar:S.C. DAGIDA EXIM S.R.L.
Rezultatele proiectului:Construirea unei pensiuni turistice
Costul proiectului:Total eligibil 724.599 RON, nerambursabil 362.299 RON
Finantatorii proiectului:Agenţia SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Modernizare şi dezvoltarea fabricii de prelucrare a cărnii pentru alinierea la cerinţele Uniunii Europene în ceea ce priveşte reglementările sanitar-veterinare aplicate în industria alimentară, în localitatea Fălticeni, judeţul Suceava.
Beneficiar:S.C. ROGELYA PROD S.R.L.
Rezultatele proiectului:modernizarea unei secţii de preparate din carne;
fabricarea unor produse de calitate superioară ;
creşterea potenţialului productiv şi calitativ ;
dezvoltarea activităţii economice şi comerciale ;
Costul proiectului:Total eligibil 3.416.720 RON, nerambursabil 1.708.360 RON
Finantatorii proiectului:Agenţia SAPARD
Stadiul proiectului:Întocmire studiu de fezabilitate, plan de afaceri, obţinut finanţare
Scopul si localizarea proiectului:Fabrică pentru uscat şi brichetat rumeguş
Beneficiar:S.C. RITMIC COM S.R.L.
Rezultatele proiectului:linie de uscat şi brichetat rumeguş
creşterea competitivităţii economice
Costul proiectului:Total eligibil 683.731 RON, nerambursabil 273.492,4 RON
Finantatorii proiectului:ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Construire bază sportivă multifuncţională
Beneficiar:CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂLINI
Rezultatele proiectului:dezvoltarea infrastructurii unor baze sportive din mediul rural
achiziţia de echipamente specifice activităţilor sportive
Costul proiectului:Total eligibil 581.958 RON, nerambursabil 446.250 RON
Finantatorii proiectului:GUVERNUL ROMÂNIEI – CANCELARIA PRIMULUI MINISTRU
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Construire stadion comunal
Beneficiar:CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRĂTĂUŢII NOI
Rezultatele proiectului:dezvoltarea infrastructurii unor baze sportive din mediul rural
achiziţia de echipamente specifice activităţilor sportive
Costul proiectului:Total eligibil 495.000 RON, nerambursabil 442.500 RON
Finantatorii proiectului:GUVERNUL ROMÂNIEI – CANCELARIA PRIMULUI MINISTRU
Stadiul proiectului:Proiect eligibil
Scopul si localizarea proiectului:Fabrică pentru producerea de peleţi
Beneficiar:S.C. AGRICONSULT S.R.L.
Rezultatele proiectului:creşterea competitivităţii economice
producerea de peleţi
Costul proiectului:Total eligibil 9.089.000 RON, nerambursabil 4.544.500 RON
Finantatorii proiectului:ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
Stadiul proiectului:Proiect eligibil
Scopul si localizarea proiectului:Modernizarea brutăriei prin achiziţie de noi utilaje
Beneficiar:S.C. GEOSOR S.R.L.
Rezultatele proiectului:achiziţii de utilaje pentru panificaţie
creşterea capacităţii de producţie
creşterea competitivităţii economice
Costul proiectului:Total eligibil 395.005 RON, nerambursabil 197.503 RON
Finantatorii proiectului:Agenţia SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect eligibil
Scopul si localizarea proiectului:Extinderea şi modernizare fabricii de prelucrare a cărnii pentru alinierea la cerinţele Uniunii Europene în ceea ce priveşte reglementările sanitar-veterinare aplicate în industria alimentară, în localitatea Sasca Nouă, comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava.
Beneficiar:S.C. RAITAR S.R.L.
Rezultatele proiectului:modernizarea unei secţii de preparate din carne;
fabricarea unor produse de calitate superioară ;
creşterea potenţialului productiv şi calitativ ;
dezvoltarea activităţii economice şi comerciale ;
Costul proiectului:Total eligibil 1.215.756 RON, nerambursabil 607.878 RON
Finantatorii proiectului:Agenţia SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Organizarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor menajere şi reciclabile din zona comunei Marginea
Beneficiar:CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA
Rezultatele proiectului:Organizarea sistemului de colectare a deşeurilor
Achiziţie maşini speciale de colectare a deşeurilor
Achiziţie tomberoane
Costul proiectului:Total eligibil 440.570 EURO, nerambursabil 396.378 EURO
Finantatorii proiectului:AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD EST
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Modernizarea bazei de mecanizareaparţinând fermei de producţie vegetală situată în localitatea Conceşti, judetul Botoşani are rol in valorificarea potentialului productiv si calitativ a produselor agricole, în conformitate cu normele UE.
Achiziţia de utilaje agricole
Beneficiar:S.C. SANCOS S.R.L.
Rezultatele proiectului:Creşterea competitivităţii economice
Eficientizarea activităţilor agricole
Creşterea valorii adăugate a produselor
Costul proiectului:Total eligibil 2.042.523 RON, nerambursabil 1.021.261 RON
Finantatorii proiectului:Agenţia SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Modernizarea sectiei de productie apartinand atelierului meşteşugăresc de tâmplărie, situat în comuna Cornu Luncii, judetul Suceava are rol in valorificarea potentialului productiv si calitativ a lemnului, prin obtinerea unei game de produse de tâmplărie, in conformitate cu normele UE.
Beneficiar:S.C. PANALPIN S.R.L.
Rezultatele proiectului:Modernizarea spatiilor de productie, a instalatiilor aferente constructiilor
Elaborarea de noi sortimente de produse de tâmplărie, conform normelor UE
Costul proiectului:Total eligibil 706.060 RON, nerambursabil 353.030 RON
Finantatorii proiectului:Agenţia SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Modernizarea sectiei de productie apartinand centrului de colectare – prelucrare a laptelui, situate in comuna Păltiniş, judetul Botoşani are rol in valorificarea potentialului productiv si calitativ a laptelui prin obtinerea unei game de produse lactate in conformitate cu normele UE.
Beneficiar:S.C. GENERAL SUHARDO S.R.L.
Rezultatele proiectului:Modernizarea spatiilor de productie, depozitare si circulatie, a instalatiilor aferente constructiilor .
Elaborarea de noi sortimente de branzeturi, control tehnic a calitatii in cadrul unui laborator propriu, conform normelor UE
Costul proiectului:Total eligibil 826.269 RON, nerambursabil 413.135 RON
Finantatorii proiectului:Agenţia SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Înfiinţarea unei ferme de melci, cu utilităţile necesare
Beneficiar:S.C. MARANI IMPEX S.R.L.
Rezultatele proiectului:Creşterea competitivităţii economice
Creşterea valorii adăugate a produselor
Costul proiectului:Total eligibil 91.467 RON, nerambursabil 45.734 RON
Finantatorii proiectului:Agenţia SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Achiziţia de utilaje agricole
Beneficiar:A.F. ROŞIORU MARINA
Rezultatele proiectului:Creşterea competitivităţii economice
Eficientizarea activităţilor agricole
Creşterea valorii adăugate a produselor
Costul proiectului:Total eligibil 142.875 RON, nerambursabil 71.438 RON
Finantatorii proiectului:Agenţia SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Reabilitare parc de agrement
Beneficiar:CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RADAUTI
Rezultatele proiectului:spaţiu de agreement pentru locuitorii de toate categoriile de vârstă;
creşterea calităţii vieţii şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei;
diminuarea poluării aerului, solului, apei, a poluării fonice
Costul proiectului:Total eligibil 660.000 RON, nerambursabil 550.000 RON
Finantatorii proiectului:ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Reabilitare parc de agrement
Beneficiar:CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VICOVU DE JOS
Rezultatele proiectului:creşterea calităţii vieţii şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei;
diminuarea poluarii aerului, solului, apei, a poluarii fonice;
creşterea conţinutului de oxigen şi reducerea conţinutului de CO2;
Costul proiectului:Total eligibil 500.000 RON, nerambursabil 400.000 RON
Finantatorii proiectului:ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Înfiinţare parc în comuna Cordăreni, judeţul Botoşani
Beneficiar:CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORDĂRENI
Rezultatele proiectului:creşterea calităţii vieţii şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei;
diminuarea poluarii aerului, solului, apei, a poluarii fonice;
creşterea conţinutului de oxigen şi reducerea conţinutului de CO2;
Costul proiectului:Total eligibil 575.000 RON, nerambursabil 500.000 RON
Finantatorii proiectului:ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Înfiinţare parc nou Alexandru cel Bun în comuna Baia, judeţul Suceava
Beneficiar:CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BAIA
Rezultatele proiectului:spaţiu de agreement pentru locuitorii de toate categoriile de vârstă;
creşterea calităţii vieţii şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei;
diminuarea poluării aerului, solului, apei, a poluării fonice;
Costul proiectului:Total eligibil 368.119 RON, nerambursabil 294.495 RON
Finantatorii proiectului:ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Infiinţare parc în comuna Mălini
Beneficiar:CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MALINI
Rezultatele proiectului:creşterea calităţii vieţii şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei;
diminuarea poluarii aerului, solului, apei, a poluarii fonice;
creşterea conţinutului de oxigen şi reducerea conţinutului de CO2
Costul proiectului:Total eligibil 1.000.000 RON, nerambursabil 800.000 RON
Finantatorii proiectului:ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Construire statie de sortare si transfer deseuri menajere
Beneficiar:S.C. GOSCOM S.A.
Rezultatele proiectului:Înfiinţarea unei staţii de sortare şi transfer deşeuri menajere cu utilităţile aferente
Costul proiectului:Total eligibil 10.278.470,39 RON, nerambursabil 5.139.235,2 RON
Finantatorii proiectului:ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Staţie incinerare deşeuri periculoase cu capacitate de 10.800 tone/an
Beneficiar:S.C. MONDECO S.R.L.
Rezultatele proiectului:realizarea unei staţii de incinerare deşeuri periculoase
asigurarea utilităţilor aferente
Costul proiectului:Valoare eligibilă 7.917.918 RON, nerambursabil 3.958.959 RON
Finantatorii proiectului:ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Imbunătătirea calităţii mediului prin realizarea unui spatiu verde in comuna Stulpicani, judetul Suceava
Beneficiar:CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STULPICANI
Rezultatele proiectului:creşterea calităţii vieţii şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei;
diminuarea poluarii aerului, solului, apei, a poluarii fonice;
creşterea conţinutului de oxigen şi reducerea conţinutului de CO2;
Costul proiectului:Total eligibil 500.000 RON, nerambursabil 500.000 RON
Finantatorii proiectului:ADMINISTRAŢIA FONMDULUI PENTRU MEDIU
Stadiul proiectului:Întocmit studiu de fezabilitate, proiect tehnic, obţinut finanţare
Scopul si localizarea proiectului:Infiintarea unui centru educativ ABA-DEL-TIN in comuna Ostra,judetul Suceava
Beneficiar:ASOCIATIA ABA – DEL – TIN
Rezultatele proiectului:Infiintarea unui centru educativ ABA-DEL-TIN in comuna Ostra ofera beneficiarilor si familiilor un complex de servicii educationale si sociale pentru un numar de 20 de copii in dificultate cu varsta cuprinsa intre 7-12 ani care locuiesc in comuna Ostra si frecventeaza clasele I-IV ale Scolii generale din comuna Ostra.
Cladirea va beneficia de doua Sali de studio, un loc de joaca, o sala de mese, un oficiu, un birou educativ ce vor fi mobilate corespunzator pentru activitatile pe care le desfasoara copii la scoala.
Costul proiectului:Total eligibil 48.000 RON, nerambursabil 43.200 RON
Finantatorii proiectului:FONDUL ROMAN PENTRU DEZVOLTARE SOCIALA
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Amenajarea unei pastravarii in bazinul hidrografic al paraului Rusca, afluient al raului Bistrita in localitatea Rusca, comuna Dorna Arini, judetul Suceava
Beneficiar:S.C. PĂSTRĂVUL AURIU S.R.L.
Rezultatele proiectului:Constructia unui complex piscicol format din trei bazine pentru puieti si sase bazine de crestere;
Constructia unei cladiri pentru activitatea pastravariei;
Achizitionarea de material biologic
Costul proiectului:Total eligibil: 1.133.083 RON, nerambursabil 566.541 RON
Finantatorii proiectului:Program Sapard
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Construirea unei CABANE în mediul rural în localitatea Slătioara, judeţul Suceava
Beneficiar:S.C. AUTO MOTO RALLY S.R.L.
Rezultatele proiectului:Cabana va avea 10 unitati de cazare care cuprind 20 locuri de cazare in 8 camere si 2 apartamente
Costul proiectului:Total eligibil: 705.540 RON, nerambursabil 352.770 RON
Finantatorii proiectului:Program Sapard
Stadiul proiectului:Obţinut finanţare, proiect în derulare
Scopul si localizarea proiectului:Construirea unei pensiuni in mediul rural in localitatea Voroneţ, judeţul Suceava
Beneficiar:S.C. TRANSSAMI S.R.L.
Rezultatele proiectului:Pensiune turistică cu 10 camere si 3 margarete
Costul proiectului:Total eligibil: 701.060 RON, nerambursabil 350.530 RON
Finantatorii proiectului:Program Sapard
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Construirea unei pensiuni in mediul rural in localitatea Voronet, judetul Suceava
Beneficiar:S.C. STIL MONTAN S.R.L.
Rezultatele proiectului:Pensiune turistica cu 10 camere si 3 margarete
Costul proiectului:Total eligibil: 701.060 RON, nerambursabil 350.530 RON
Finantatorii proiectului:Program Sapard
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Construirea unei pensiuni agroturistice de 3 margarete în com. Mănăstirea Humorului, judeţul Suceava
Beneficiar:S.C. SAVIROD S.R.L.
Rezultatele proiectului:Pensiune agroturistică cu capacitate de cazare de 10 camere, de 3 margarete
Costul proiectului:Total eligibil 724.300.000 RON, nerambursabil 362.150 RON
Finantatorii proiectului:Program Sapard
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Amenajarea si dotarea unui iaz in com. Mitocu Dragomirnei, judetul Suceava
Beneficiar:S.C. THE BURAC COMPANY S.R.L.
Rezultatele proiectului:Construirea unui baraj care blocheaza curgerea pârâului
Popularea cu crap, folosind astefel terenul propus activitatii de acvacultura la un potential ridicat
Costul proiectului:Total eligibil 865.115 RON, nerambursabil 432.557 RON
Finantatorii proiectului:Program Sapard
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:construirea unei pensiuni turistice în com. Secuieni, judetul Neamt
Beneficiar:S.C. SONOR COM S.R.L.
Rezultatele proiectului:extinderea, modernizarea si schimbarea destinatiei locuintei existente in pensiune turistica
capacitate de cazare 5 camere
Costul proiectului:Total eligibil 727.180 RON, nerambursabil 363.590 RON
Finantatorii proiectului:Program Sapard
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:construirea unei pensiuni turistice în com. Ilisesti, comuna Ciprian Porumbescu, judeţul Suceava;
Beneficiar:S.C. RITMIC COM S.R.L.
Rezultatele proiectului:realizarea lucrarilor de modernizare si reparatii in cabana turistica 3 stele ISA P+1E+Mp ( reconversie) cu o capacitate de 8 camere
Costul proiectului:Total eligibil 705.540 RON, nerambursabil 352.770 RON
Finantatorii proiectului:Program Sapard
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:construirea unei pensiuni turistice în com. Mitocu Dragomirnei, judeţul Suceava;
Beneficiar:S.C. ECOSILVA TUR S.R.L.
Rezultatele proiectului:Se doreste sa se realizeze schimbarea destinatiei si finalizarea constructiei – in pensiune turistica in localitatea Mitocu Dragomirnei, judetul Suceava
Pensiunea va functiona in regim de 3 margarete cu 7 camere
Costul proiectului:Total eligibil 722.020 RON, nerambursabil 361.010 RON
Finantatorii proiectului:Program Sapard,
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:construirea unei pensiuni turistice în com. Vama, sat Vama, judeţul Suceava
Beneficiar:S.C. BUCOVINA LODGE S.R.L.
Rezultatele proiectului:pensiune de 4 margarete cu capacitate de cazare 9 camere a 2 persoane, 1 apartament
Costul proiectului:Total eligibil 700.160 RON, nerambursabil 350.080 RON
Finantatorii proiectului:Program Sapard
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:construirea unei pensiuni turistice în sat Sf. Ilie, com. Scheia, judeţul Suceava;
Beneficiar:S.C. AUTOSERVICE PASTRAV S.R.L.
Rezultatele proiectului:Pensiune turistica in suprafata de 276 mp si va avea 9 camere de locuit, 1 apartament cu toate dotarile necesare
Pensiunea va fi dotata cu piscina, sauna si bar
Costul proiectului:Total eligibil 818.911,8 RON, nerambursabil 409.455,9 RON
Finantatorii proiectului:Program Sapard
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:construirea unei pensiuni turistice în comuna Manastirea Humorului, judeţul Suceava;
Beneficiar:P.F. HISON MARIA
Rezultatele proiectului:pensiunea agroturistica va functiona in regim de 3 margarete si va avea urmatoarele functiuni: 8 camere de cazare fiecare cu grup sanitar propriu si dressing, bucatarie rece, sala de biliard si tenis de masa, salon primire turisti
Costul proiectului:Total eligibil 650.488 RON, nerambursabil 325.244 RON
Finantatorii proiectului:Program Sapard
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Implementarea proiectului conduce la un impact pozitiv asupra mediului prin reducerea gradului de poluare a apelor uzate ce rezultă atât din consumul industrial, cât şi consumul menajer, în comuna Panaci, judeţul Suceava
Beneficiar:S.C. CAMY LACT S.R.L.
Rezultatele proiectului:Statia de epurare realizeaza tratarea apei in urmatoarele trepte:
o treapte primara mecano-chimica in care are loc separarea de grasimi, neutralizare, coagulare, decantare, omogenizare;
doua trepte secundare, biologice
Costul proiectului:Total eligibil -105.000 RON, nerambursabil 52.500 RON
Finantatorii proiectului:ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Proiectul face parte dintre actiunile propuse in vederea realizarii obiectivului specific privind reducerea poluarii admosferei cu compusi organici volatili, prin inlocuirea vopselelor pe baza de solventi organici cu produse ecologice si reducerea poluarii apelor de suprafata prin preepurarea corespunzatoare a apelor industriale in localitatea Falticeni , judetul Suceava.
Beneficiar:S.C. SPLENDID S.R.L.
Rezultatele proiectului:In cadrul acestei vopsitorii ecologice se vor efectua urmatoarele lucrari:
identificare defectiuni , lucrari tinichigerie in vederea vopsirii si vopsire:
reducerea gradului de poluare a apelor uzate ce rezulta din consumul industrial cat si consumul menajer
Costul proiectului:Total eligibil 365.163 RON, nerambursabi 182.581 RON
Finantatorii proiectului:ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Centrala termică foloseste drept combustibil coaja si resturi lemnoase (rumegus, talaj).
Deşeurile din lemn sunt arse în centrala termica, iar energia termica produsa este valorificata in procesul de productie ulterior, la uscatoarele de cherestea, halelor de taiere si rindeluire, la incalzirea sediului administrativ in localitatea Saha, municipiul Radauti, judetul Suceava
Beneficiar:S.C. GERFOR S.R.L.
Rezultatele proiectului:Costruirea cladirii – costructie industriala destinata centralei termice;
Realizarea instalatiilor de producere a energiei termice.
Costul proiectului:Total eligibil – 4.732.450 RON, nerambursabil 2.839.470 RON
Finantatorii proiectului:ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Canalizare şi statie de epurare în satele Preuteşti, Basarabi şi Arghira din comuna Preuteşti, Construcţia unei grădiniţe noi pentru copii inclusiv cu dotarea necesară, Modernizare drum comunal în localitatea Preuteşti şi Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice, din comuna Preuteşti, jud. Suceava
Beneficiar:CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PREUTEŞTI
Rezultatele proiectului:Infiintarea unei retele publice de canalizare si statie de epurare in comuna Preutesti a apei uzate;
Construirea unei gradinite pentru copii inclusiv cu dotarea necesara se va realiza la standardele europene avand asigurate toate utilitatile;
Modernizarea drumului comunal in localitatea Preutesti este necesara in scopul asigurarii unor conditii normale de confort si de siguranta a circulatiei ;
Achizitionarea de utilaje asigura imbunatatirea traficului pe timp de polei si zapada spre statiile de epurare, curatirea rigolelor
Costul proiectului:Total eligibil 9.324.925 RON, nerambursabil 9.324.925 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
Stadiul proiectului:Obţinere finanţare
Scopul si localizarea proiectului:Modernizare drum forestier Băişescu în comuna Ostra, judeţul Suceava
Beneficiar:CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OSTRA
Rezultatele proiectului:Modernizarea drumului forestier in lungime de 2.430 m;
Reprofilarea si pereerea santurilor existente pentru colectarea si evacuarea apelor meteorice;
Reparatii poduri peste paraul Suha , podete tubulare in intersectiile cu drumurile riverane,aparari de maluri din gabioane.
Costul proiectului:Total eligibil 1.952.247 RON, nerambursabil 1.952.247 RON
Finantatorii proiectului:Agenţia SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Apele de suprafata din zona localitatii Ilisesti nu pot fi folosite ca sursa de apa din cauza lipsei de protectie sanitara a acestor ape,de aceea s-a recurs la folosirea apelor subterane ca sursa de apa potabila, in localitatea Ilisesti.
Beneficiar:CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ILIŞEŞTI
Rezultatele proiectului:Prin implementarea acestui proiect, se va asigura deservirea unui numar de 450 gospodarii si 46 apartamente, insumand 1.150 locuitori.
De asemenea, de aceasta investitie vor beneficia si un numar de institutii culturale si administrative.
Costul proiectului:Total eligibil 3.570.647 RON, nerambursabil 3.570.647 RON
Finantatorii proiectului:GUVERNUL ROMÂNIEI – O.G. 7
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Reabilitarea si modernizarea unui tronson de drum forestier Pietrele Muierii cu o lungime de 4,32 km, prin cererea unui nou sistem din beton de ciment in comuna Marginea, judeţul Suceava
Beneficiar:CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA
Rezultatele proiectului:prin investitie se propune racordarea directa intre DN 17 A si DJ 209 K:
reabilitarea si modernizarea unui tronson de drum comunal de utilitate forestiera cu o lungime de cca. 4,320 km;
prin reabilitarea acestui drum se va realiza si cresterea standardului de viata a locuitorilor din localitatea Marginea,precum si a turistilor ce viziteaza aceste zone pitoresti.
Costul proiectului:Total eligibil 3.275.349 RON, nerambursabil 3.275.349 RON
Finantatorii proiectului:Agenţia SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Prin proiect se prevede imbunatatirea performantelor de mediu prin separarea mecanica prin centrifugare a fazei solide din dejectii si stocarea si prelucrarea in depozitul lagunar dotat cu echipament de distribuire pe teren agricol in vederea fertilizarii.
Localizarea proiectului; str. Stefan cel Mare, km. 336, judetul Neamt, ferma Traian, loc. Traian
Beneficiar:S.C. SUINPROD S.A
Rezultatele proiectului:Adaptarea acestui sistem de gestiune a dejectiilor animale ca fertilizanti si utilizarea energiei biogazului, duce la scaderea cantitatii de apa uzata evacuate in emisar
Cresteri ale productiilor agricoleprin folosirea dejectiilor mineralizate ca ingrasamant;
Costul proiectului:Valoare totala: 5.398.941 Ron, valoare eligibila 4.145.753 Ron
Finantatorii proiectului:ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Extinderea şi modernizare fabricii de prelucrare a cărnii pentru alinierea la cerinţele Uniunii Europene în ceea ce priveşte reglementările sanitar-veterinare aplicate în industria alimentară, în localitatea Gura Humorului , judeţul Suceava.
Beneficiar:S.C. ANCAROL COM-PROD S.R.L.
Rezultatele proiectului:modernizarea unui abator mixt (bovine, porcine, ovine) şi a unei secţii de preparate din carne;
fabricarea unor produse de calitate superioară ;
creşterea potenţialului productiv şi calitativ ;
dezvoltarea activităţii economice şi comerciale ;
Costul proiectului:Total eligibil 13.898.800 RON, nerambursabil 6.949.400 RON
Finantatorii proiectului:Agenţia SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect eligibil, obtinut finantare
Scopul si localizarea proiectului:Extinderea şi modernizare fabricii de prelucrare a laptelui pentru alinierea la cerinţele Uniunii Europene în ceea ce priveşte reglementările sanitar-veterinare aplicate în industria alimentară, în comuna Grămeşti , judeţul Suceava.
Beneficiar:S.C. TUDIA S.R.L.
Rezultatele proiectului:modernizarea fabricii de prelucrare a laptelui;
fabricarea unor produse de calitate superioară competitive pe piaţă;
creşterea potenţialului productiv şi calitativ al laptelui prin obţinerea unei game de produse lactate noi ;
dezvoltarea activităţii economice şi comerciale ;
Costul proiectului:Total eligibil 3.206.833 RON, nerambursabil 1.603.416 RON
Finantatorii proiectului:Agenţia SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Imbunătătirea calităţii mediului prin realizarea unui spatiu verde in municipiul Radauti, judetul Suceava
Beneficiar:CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI
Rezultatele proiectului:creşterea calităţii vieţii şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei;
diminuarea poluarii aerului, solului, apei, a poluarii fonice;
creşterea conţinutului de oxigen şi reducerea conţinutului de CO2;
Costul proiectului:Total eligibil 550.000 RON, nerambursabil 550.000 RON
Finantatorii proiectului:ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Imbunătătirea calităţii mediului prin realizarea unui spatiu verde in comuna Scheia, judetul Suceava
Beneficiar:CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞCHEIA
Rezultatele proiectului:creşterea calităţii vieţii şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei;
diminuarea poluarii aerului, solului, apei, a poluarii fonice;
creşterea conţinutului de oxigen şi reducerea conţinutului de CO2;
Costul proiectului:Total eligibil 500.000 RON, nerambursabil 500.000 RON
Finantatorii proiectului:ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Reţele de canalizare şi staţii de epurare in satele Malini, Poiana Marului, Paraie, si achizitionare de utilaje si echipamente pentru serviciile publice din comuna Malini, judetul Suceava
Beneficiar:COMUNA MĂLINI
Rezultatele proiectului:infiintarea unei retele de canalizare in lungime de 30 km
amplasarea a 3 statii de epurare in fiecare localitate pentru un numar de 6.500 locuitori
creşterea calităţii vieţii şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei;
îmbunătăţirea condiţiilor igienico-sanitare ale locuitorilor şi a activităţilor din zonă;
dezvoltarea unei infrastructuri minimale va sprijini activităţile economice comerciale şi turistice;
Costul proiectului:Total eligibil 9.166.207 RON, nerambursabil 9.166.207 RON
Finantatorii proiectului:AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Modernizarea staţiei de epurare ape uzate a S.C. ECOLACT- CO S.A , Localitatea Milişăuţi, Judeţul Suceava în vederea respectării cerinţelor de mediu ale Uniunii Europene;
Beneficiar:S.C. ECOLACT- CO S.A.
Rezultatele proiectului:staţie de epurare ape uzate conformă cu cerinţele de mediu ale Uniunii Europene
Costul proiectului:Total eligibil 262.846 RON, nerambursabil 104.560 RON
Finantatorii proiectului:ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:construirea unei pensiuni turistice în comuna Dorna Arini, judeţul Suceava
Beneficiar:S.C. DENISALBERT S.R.L. Comuna Dorna Arini, judetul Suceava
Rezultatele proiectului:structura de primire turistica cu o capacitate de 9 camere cu 2 paturi, regim de înălţime S+P+E+M;
Costul proiectului:Total eligibil 712.060 RON, nerambursabil 356.030 RON
Finantatorii proiectului:Agenţia Sapard
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:modernizarea şi extinderea capacităţii de producţie a fabricii de preparate din carne în vederea alinierii la normele Uniunii Europene în domeniul sanitar veterinar, localizată în Darabani, judeţul Botoşani;
Beneficiar:S.C. PRACTIC COMERT STRUGARU S.R.L.
Rezultatele proiectului:modernizarea clădirii, a fluxului tehnologic conform cerinţelor Uniunii Europene în domeniul sanitar veterinar; creşterea capacităţii de producţie a fabricii de preparate din carne;
Costul proiectului:Total eligibil 2.203.138 RON, nerambursabil 1.101.569 RON
Finantatorii proiectului:Program Sapard
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Finalizare investitie abator în loc. Horodnic de Jos, com. Horodnic de Jos, jud. Suceava
Beneficiar:S.C. ASAB S.R.L.
Rezultatele proiectului:modernizarea unui abator mixt (bovine, porcine, ovine) şi a unei secţii de preparate din carne;
fabricarea unor produse de calitate superioară ;
creşterea potenţialului productiv şi calitativ ;
dezvoltarea activităţii economice şi comerciale ;
Costul proiectului:Total eligibil 4.398.813 RON, nerambursabil 2.199.406 RON
Finantatorii proiectului:Agenţia SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:modernizarea şi extinderea capacităţii de producţie a fabricii de preparate din carne apartinand S.C. FACOS S.A. Suceava în vederea alinierii la normele Uniunii Europene în domeniul sanitar veterinar, localizată în Şcheia, judeţul Suceava;
Beneficiar:S.C. FACOS S.A.
Rezultatele proiectului:modernizarea clădirii, a fluxului tehnologic conform cerinţelor Uniunii Europene în domeniul sanitar veterinar;
creşterea capacităţii de producţie a fabricii de preparate din carne;
Costul proiectului:Total eligibil 7.847.526 RON, nerambursabil 3.923.763 RON
Finantatorii proiectului:Program Sapard
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:construirea unui pod peste pârâul Suceviţa în zona Moara Băcală din comuna Marginea, judeţul Suceava şi reabilitarea drumului de acces către pod din DN 117 A şi DJ 209 K;
Beneficiar:CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA
Rezultatele proiectului:1 pod peste pârâul Suceviţa, regularizarea albiei pârâului Suceviţa pe o lungime de de 300 m în amonte şi 125 m în aval de locul amplasării podului cât şi reabilitarea tronsoanelor de drumuri care fac legătura între DN 117 A şi DJ 209 K cu o lungime de 1400 m;
Costul proiectului:Total eligibil – 3.954.545 RON, nerambursabil 3.954.545 RON
Finantatorii proiectului:GUVERNUL ROMÂNIEI – O.G. 7/2006
Stadiul proiectului:Proiect finalizat
Scopul si localizarea proiectului:Modernizarea drumurilor forestiere Dulcea, Văcăreni şi Magherniţa în vederea creşterii standardului de viaţă a locuitorilor din Loc. Mănăstirea Humorului, Jud. Suceava;
Beneficiar:CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂNĂSTIREA HUMORULUI
Rezultatele proiectului:modernizarea drumurilor forestiere: Dulcea – un tronson în lungime de 2,230 km, Văcăreni – un tronson în lungime de 1,420 km, Magherniţa – un tronson în lungime de 2,310 km;
Costul proiectului:Total eligibil 3.531.805 RON, nerambursabil 3.531.805 RON
Finantatorii proiectului:Program Sapard
Stadiul proiectului:Întocmire studii de fezabilitate şi obţinere finanţare
Scopul si localizarea proiectului:Modernizarea şi extinderea Laboratorului Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor din Mun. Suceava, jud. Suceava, în vederea alinierii la normele sanitar veterinare in domeniu ale Uniunii Europene
Beneficiar:DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR SUCEAVA
Rezultatele proiectului:modernizarea Laboratorului Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor şi extinderea lui în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene în domeniul sanitar veterinar;
Costul proiectului:Total eligibil 7.307.200 RON, nerambursabil 7.307.200
Finantatorii proiectului:AGENŢIA SAPARD
Stadiul proiectului:Proiect finalizat