Scopul si localizarea proiectului:

Modernizarea si refacerea drumurilor comunale, afectate de inundatiile din anul 2010, in comuna Botosana, jud. Suceava

Beneficiar:

Comuna Botosana

Rezultatele proiectului:

Modernizare a 4,484 km de drumuri comunale

Costul proiectului:

Total eligibil 6.206.188 RON, nerambursabil 6.206.188 RON

Finantatorii proiectului:

AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT M322d

Stadiul proiectului:

Proiect in evaluare